www.antilles-foot.com Komornik Warszawa Żoliborz - Kancelaria Komornicza Arona Czubkowskiego ul. Cicha 1/2, 00-353 Warszawa przekształcenie firmy jednoosobowej w spółkę z o.o

W większości przypadków pierwszym sposobem powiadomienia dłużnika o konieczności spłaty zobowiązania jest kontakt telefoniczny. Czasem jednak jest on znacznie utrudniony.

Dłużnik może celowo nie odbierać połączeń od windykatora bądź też celowo podać zły numer kontaktowy do siebie. Wówczas windykatorzy stosują windykację terenową.

Polega ona na tym, że windykator udaje się do miejsca zamieszkania dłużnika. W niektórych przypadkach konieczna jest wizyta w miejscu pracy.

Windykacja terenowa jest bardzo skuteczna. Wielu dłużników ukrywa przed rodziną czy przyjaciółmi swoje problemy finansowe.

Obawa przed windykacją terenową zazwyczaj powoduje, że szybko regulują swoje zobowiązania. Podczas windykacji terenowej istnieje możliwość zawarcia ugody, dzięki czemu dłużnik może spłacić swój dług na korzystnych warunkach.

Windykator może również przyjąć całościową lub częściową wpłatę na pokrycie długu. Windykacja terenowa zaliczana jest do tzw.

windykacji twardej.

By Wiktor