www.rostowski.info https://kancelaria-libero.pl/kiedy-i-jak-odrzucic-spadek/

Jeśli wszelkie próby windykacji należności w polubowny sposób zawiodą, możemy zwrócić się do sądu, aby ten rozstrzygnął spór i wyegzekwował niespłacony dług. Wbrew pozorom nie jest to proces, który wymaga przeogromnej prawniczej wiedzy, aby go doprowadzić do szczęśliwego końca.

Jakie są wytyczne w prowadzeniu egzekwowania należności drogą sądową? Windykacja sądowo-egzekucyjna ma na celu ogłoszenie przez organ sądowniczy prawomocnego wyroku, który zobliguje drugą stronę do wypłacenia należności. Jeśli dłużnik będzie uchylał się od realizowania postanowień prawomocnego wyroku, mogą go spotkać za to reperkusje prawne.

Sądowo-egzekucyjna windykacja dzieli się na złożenie pozwu sądowego, wystosowania odpowiednich wezwań do zapłaty, sformułowanie tytułu egzekucyjnego, czyli orzeczenia sądowego lub innego dokumentu urzędowego, który stwierdzać będzie faktycznie występujące roszczenia wierzyciela i zakres obowiązku spłaty dłużnika, a także skierowanie sprawy do komornika, który wyegzekwuje dług. Sądowa windykacja długu rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego pozwu do placówki sądowej, która znajduje się w miejscu zamieszkania danego dłużnika.

Jeśli po pozytywnym rozsądzeniu sprawy dłużnik dalej uchyla się od zapłaty długu, to wtedy możemy zgłosić sprawę do komornika, który podejmie odpowiednie kroki, aby wyegzekwować dług. Windykacja sądowa niestety nie jest pozbawiona wad, ponieważ niesie za sobą koszty postępowania.

Złożoność tego sposobu często zniechęca wierzycieli, którzy po nieudanej próbie polubownego załatwienia sprawy, zwyczajnie nie chcą dłużej naciskać dłużnika i boją się przebiegu sprawy sądowej. Warto jednak zaznaczyć, że windykacja sądowo-egzekucyjna jest dużo skuteczniejsza, niż polubowna próba odzyskania należności.