www.trimaudio.pl przedawnienie długu u komornika

Zawód windykatora nie należy do łatwych, ponieważ przedmiot pracy jest bardzo specyficzny i wymaga wysokich umiejętności negocjacyjnych i społecznych. Odpowiednie podejście do dłużnika może zagwarantować, iż dług zostanie w odpowiednim czasie spłacony.

Z kolei niewłaściwe zachowanie windykatora skutkuje eskalacją konfliktu i niekończącym się sporem. Windykator musi także pamiętać o przestrzeganiu obowiązującego go prawa.

Nie można za wszelką cenę dochodzić należności, ponieważ skończyć może się to rozprawą sądową, w której przegramy. Pamiętać należy także o tym, iż windykacja prawna bywa niejednokrotnie bardziej stresująca niż praca komornika.

Komornik w odróżnieniu od windykatora jest reprezentantem prawa i egzekwuje wyrok sądu. Celem windykatora jest przede wszystkim polubowne rozwiązanie sprawy.

Jeśli to nie jest możliwe, sprawę kieruje się na wokandę. Idealny windykator musi przede wszystkim znać ludzi, z którymi pracuje, ponieważ to od nich w głównej mierze zależy jak szybko sprawa zostanie rozwiązana.